slide1
slide2
slide3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» – ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", ιδρύθηκε το 1992 από το  Δημητρόπουλο Δημήτριο – Οικονομο­λόγο/Πολιτικό Επιστήμονα και την Αργυρούλα Γκούμα – Πολιτικό Επιστήμονα. Αποτελεί δε την εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης που ξεκίνησε το 1989.  Το 2005 η εταιρεία πλαισιώθηκε με το Βασίλη Αμαξόπουλο – Χημικό Μηχανικό, ως νέο εταίρο.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας διαθέτει επιστημονική κατάρτιση ανώτατου επιπέδου που καλύπτει όλο το φάσμα των ειδικοτήτων σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο με τα περισσότερα από τα στελέχη και τους συνεργάτες μας να έχουν θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων, παρέχοντας "προϊόντα" και υπηρεσίες με ολοκληρωμένες λύσεις. Έχουμε τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών μας με αξιόπιστο τρόπο.  Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερες από 350 επιχειρήσεις σε μεταποίηση, εμπόριο υπηρεσίες και τουρισμό, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής επικράτειας.

Κυρίαρχο γνώρισμά μας είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τη συντριπτική πλειοψηφία των πελατών μας.


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ

Η πολιτική και οι στόχοι που εκφράζουν την φιλοσοφία μας και διέπουν όλες τις δραστηριότητές μας, συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών με αυστηρή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών.
 • Μακροχρόνιες και  αποδοτικές συνεργασίες για όλους τους εμπλεκόμενους.
 • Στοχευμένη ανταπόκριση στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των πελατών.
 • Τακτική και στενή επικοινωνία με όλους τους πελάτες παρέχοντας έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στην οικονομία.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας και μεταφορά τεχνογνωσίας (know how) προς αυτούς.
 • Διατήρηση της Ανταγωνιστικής θέσης μας στους ήδη υπάρχοντες πελάτες με ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου αγοράς.
 • Συνεχής Ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Προσωπικού και των Συνεργατών μας.
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την μέτρηση της απο­τε­λεσματικότητας των υπη­ρεσιών που προσφέρονται.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Έχουμε καταφέρει να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε, στηριζόμενοι διαχρονικά σε σταθερές αξίες, ώστε να:

 • Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και όχι στο βραχυπρόθεσμο κέρδος.
 • Θεωρούμε τους πελάτες σαν μόνιμους συνεργάτες μας.
 • Είμαστε κοντά στον συνεργάτη μας από τα πρώτα βήματα σχεδιασμού ενός έργου, μέχρι την ολοκλήρωση και την αξιολόγησή των αποτελεσμάτων.
 • Εντοπίζουμε και αναλύουμε τα θετικά και αρνητικά σημεία κάθε πρότασης ή έργου πριν αυτό γίνει πράξη.
 • Σχεδιάζουμε και υποβάλουμε επενδυτικά προγράμματα, αφού έχουμε εξασφαλίσει πρώτα τη βιωσιμότητά τους.
 • Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε, είναι πάντοτε τεκμηριωμένες και στοχεύουν στο μακροπρόθεσμο όφελος για τον συνεργάτη μας.
 • Αντιμετωπίζουμε και την πιο μικρή επιχείρηση σαν τον πολυτιμότερο πελάτη μας.
 • Προσφέρουμε την εμπειρία και γνώσεις μας σε όλα τα ερωτήματα ή προβλήματα του συνεργάτη-πελάτη μας.
 • Αναπτύσσουμε διαχειριστικά συστήματα που είναι κατανοητά, περιγράφουν την πραγματική εικόνα και δίνουν πρόσθετη αξία στην επιχείρηση.
 • Εκπονούμε μελέτες που αντιπροσωπεύουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και προτείνουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα.
 • Παρέχουμε αξιόπιστη Τεχνική Υποστήριξη στην οργάνωση της επιχείρησης και στην εξοικονόμηση πόρων.
 • Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας κάθε παράπονο ή δυσαρέσκεια πελάτη και κάνουμε κάθε τι δυνατό, ώστε να ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα δημιουργηθεί.

 

 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να θεωρούμαστε οι πολυτιμότεροι συνεργάτες κάθε πελάτη μας και να είμαστε κοντά σε κάθε του επιχειρηματική κίνηση.

 


 

ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 53, 153 42

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ, ΚΤΙΡΙΟ "ΒΕΡΓΙΝΑ" - 1ος Ορ.
ΤΗΛ. - FAX: 210 600.81.39 & 600.85.62

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 13, 546 21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1ος Ορ.
ΤΗΛ. - FAX: 2310 237.129 & 273.179